آخرین اخبار : 

دسامبر 2016

صدای پای محرم كه می آید آری صدای پای خودش است، دل های عاشقان آزادگی و حریت،شیفتگان عقیده و جهاد، مشتاقان سرور و سالاری شهیدان، حسین بن علی(ع) را هوایی می كند.شوری در سرهای شوریده می افتد و جان ها ...

همايش صنعت ساختمان بارويكردپدافندهاي غيرعامل

دانشجوياني كه علاقه مند به شركت در جلسات وكارگاه هاي همايش صنعت ساختمان با رويكرد پدافند غيرعامل هستند جهت ثبتنام و كسب اطلاعات به امور فرهنگي مراجعه فرمايند. برگزاري(اجلاس صنعت ساختمان با رويكرد پدافند غيرعامل HSE) درتاريخ 1395/08/10 برگزاري كارگاه هاي تخصصي ...