آخرین اخبار : 

دسامبر 2016

جشن بزرگداشت روز دانشجو

IMG_2768 بزرگداشت روز 16 آذر ، روز دانشجو ،روز عدالت خواهی و آزاد اندیشی با همکاری دانشگاه پیام نور واحد جغتای در محل هتل رضا - جغتای