آخرین اخبار : 

دسامبر 2016

پذیرش دانشجو در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

علمی_کاربردی_شو# پذیرش دانشجو برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 ثبت نام از 22 الی 28 مرداد سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس http://www.sanjesh.org