آخرین اخبار : 

دسامبر 2016

تبريك سال نو

با عرض سلام دانشگاه علمي كاربردي شهرداري جغتاي پيشاپيش فرا رسيدن حلول سال 1395 را كه تولد دوباره طبيعت ، پيام آور دوستي ،عشق و محبت و تحول به مراحل نيكوتر و برتر بودن است را به عموم اساتيد معزز،دانشجويان ...