آخرین اخبار : 

دسامبر 2016

جشنواره فرهنگی ، ورزشی استانی دانشگاه جامع علمی كاربردی

به مناسبت ايام دهه فجر واحد استانی يك دوره مسابقات ورزشی در سه سطح دانشجويان ، اساتيد ، كاركنان در رشته های فوتسال آقا يان و واليبال (بانوان وآقايان) و دارت  برگزار می كند.       لازم به ذكر است تمامی شركت ...

روز ملی ايمنی و كاهش اثرات بلايای طبيعی

پنجم دی ماه روزملی ايمنی در برابر زلزله و كاهش اثرات بلايای طبيعی

ميلاد مسيح (ص)

محمد( ص ) و مسیح( ع ) از یک خدای واحد هستند و هردو به یک راه یکسان هدایت می کنند.   ميلاد عيسی بن مريم (ع) مبارك

ثبت نام درخواست وام دانشجويی برای نيمسال دوم

ثبت نام درخواست وام دانشجويی برای نيمسال دوم از تاريخ بيست وپنج /نه /نود وپنج   الی    ده /يازده/نودوپنج می باشد. حتما دانشجويان هنگام ثبت درخواست نام مركز خود را انتخاب نمايند آدرس پورتال فاز دو صندوق رفاه به آدرس ...

چهارمين دوره مسابقات قهرمان كشوری دانشگاه

چهارمين دوره مسابقات قهرمان كشوری دانشگاه ،برگزاری دهه دوم ديماه سال جاری دررشته های فوتسال وواليبال درگروه پسران ودختران وكشتی آزاد وفرنگی در گروه پسران می باشد. پذيرش نفرات كشتی آزاد وفرنگی از روزشنبه مورخ چهار /ده /نود پنج لغايت ...

برگزاری هشتمين همايش ملی سيره علوی

برگزاری هشتمين همايش ملی سيره علوی به علت تقاضای نويسندگان و بالا بودن تعداد مقالات وبنا به تصميم كميته علمی همايش،تمديد شده و زمان برگزاری همايش به تاريخ پانزدهم دی ماه تغيير يافت

ثبت نام شانزدهمين دوره اعزام دانشگاهيان به عتبات عاليات

ثبت نام شانزدهمين دوره اعزام دانشگاهيان به عتبات عاليات ازبيست ويكم آذرماه تا يكم دی ماه درسايت لبيك به نشانی www.labbayk.ir انجام می پذيرد وبعد از قرعه كشی برگزيدگان،ازسايت لبيك اعلام می شوند.    اعزام ها ازاول بهمن ماه نود وپنج ...

نمايشگاه خدمات شهری

نمايشگاه خدمات شهری،محيط زيست و حمل ونقل و ترافيك از بيست وسوم لغايت بيست وششم آذرماه نود وپنج ازساعت شانزده الی بيست ودو درمحل دائمی نمايشگاه های بين المللی مشهد برگزار می گردد.  بدينوسيله ازتمامی اساتيد ودانشجويان محترم ازغرفه اين ...

هفته وحدت و ميلاد حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق گرامی باد

ای نماز تو آفتاب خدا       آخرين شاه بيت ناب خدا       محورگردش زمين وزمان   آسمانی ترين نگاه جهان

هفته پژوهش گرامی باد

پژوهش هزينه نيست سرمايه است.        بدون پژوهش ومطالعه تصميم گيری نكنيم.