1. عشق ابوالفضلی گفت:

    با سلام.نظر شما محترمه ریحانه خانم اما به نظر من یک روز هم یک روز که بتونیم از این امر شوم و ویرانگر جلوگیری کنیم با تشکر .

  2. ریحانه گفت:

    به نظر من زودتر از اینا باید فکرش رو می کردن مخصوصا تو این دوره زمونه ولا به قرآن