1. عشق ابوالفضلی گفت:

    با سلام آغاز دهه غرور آفرین فجر را به شما دانشجویان و اساتید و مسئولین محترم دانشگاه تبریک و تهنیت عرض می نمایم به امید پیروزی و موفقیت هرچه ایران و ایرانی در تمام سراسر جهان و در تمام مراحل زندگی.