به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند انتخاب واحد این ترم فقط توسط دانشجو انجام می پذیرد و مرکز دسترسی برای انتخاب واحد نخواهد داشت.لذا در نحوه انتخاب واحد دقت فرمایید. کارشناسی فناوری ترم 4:1- ارگونومی کار با کامپیوتر2- مدیریت کیفیت مبتنی ... ادامه مطلب ...