به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان عزیز می رساند ، کلاسهای نظری ترم جاری بصورت مجازی و از طریق سما سامانه برگزار خواهد شد ، لذا با نام و رمز سامانه هم آوا به سامانه مذکور وارد شده و نسبت ... ادامه مطلب ...