آخرین اخبار : 

دسامبر 2016

مسابقات ورزشی كنگره شهدای دانشجو

به منظور زنده نگه داشتن ياد وخاطره شهدای دانشجودر دانشگاهها ، كميته ورزشی كنگره شهدای دانشجو استان اقدام به برگزاری مسابقات ورزشی به ميزبانی دانشگاه علوم پزشكی مشهد درنيمه دوم بهمن ماه كرده است در رشته های شنا،تنيس روی ميز،دارت،تيراندازی،طناب ...

گراميداشت نه دی

گراميداشت روز بصيرت و ميثاق امت با ولايت