آخرین اخبار : 

دسامبر 2016

شهادت امام حسن عسگری تسليت می گويم

شهادت امام حسن عسگری رابه شيعيان آن امام و محضر امام عصر حضرت مهدی موعود تسليت ميگوييم.  امور فرهنگی

شانزدهم آذر روز دانشجو مبارك

شانزدهم آذر روز استكبار ستيزی برپيشگامان اين عرصه دانشجويان گرامی باد

روز دانشجو مبارک

ششمين نمايشگاه و جشنواره علم وعمل

ششمين نمايشگاه و جشنواره ملي علم وعمل .جشنواره ملی فناوری ايرانی  - كسب وكار ايرانی درخصوص شرايط ثبت نام ازشركتهای دانش بنيان (اشخاص حقوقی ) اعم از خصوصی وتعاونی....... جشنواره ياد شده در هفته اول ديماه در مصلای امام خمينی ...