آخرین اخبار : 

نوامبر 2016

دستورالعمل نحوه نگارش و تدوين پايان نامه(پروژه)

بسمه تعالي دستورالعمل نحوه نگارش و تدوين پايان نامه(پروژه) براي تايپ پايان نامه: برنامه مورد استفاده: word قطع مورد استفاده: A4 پايان نامه به ترتيب شامل بخشهاي ذيل باشد: بسم الله الرحمن الرحيم طرح روي جلد فرم نمره (براي دانلود كليك نماييد) سپاسگذاري فهرست مطالب چكيده مقدمه فصول پيوست ها فهرست منابع فارسي ...