مراسم 16 آذر 93 در محل هتل رضا با حضور مسولين شهر امام جمعه محترم فرماندار محترم ،اعضاي محترم شوراي اسلامي ،معاون شهردار و روساي ساير ادارات مسولين دانشگاههاي پيام نور و علمي-كاربردي،اساتيد و جمعي از دانشجويان برگزار گرديد .مراسم ... ادامه مطلب ...